Konfigurace tabulky pozic zásobníku nástrojů(Heidenhain TNC530)

Konfigurace tabulky zásobníku nástrojů se provádí v MP parametru 7267,editace přes heslo123.

zadání: 0 = sloupec nezobrazit
1 az 99 = pozice sloupce v tabulce
MP 7267.0 : 1 ;číslo nástroje (T)
MP 7267.1 : 2 ;zvlaštní nástroj (ST)
MP 7267.2 : 3 ;pevná pozice (F)
MP 7267.3 : 4 ;blokovaná pozice (L)
MP 7267.4 : 5 ;PLC-status (PLC)
MP 7267.5 : 6 ;jméno nástroje (TNAME)
MP 7267.6 : 7 ;komentář k nástroji (DOC)
MP 7267.7 : 8 ;typ nástroje pro tabulku pozic (PTYP)
MP 7267.8 : 9 ;hodnota 1 (P1)
MP 7267.9 : 10 ;hodnota 2 (P2)
MP 7267.10 : 11 ;hodnota 3 (P3)
MP 7267.11 : 12 ;hodnota 4 (P4)
MP 7267.12 : 13 ;hodnota 5 (P5)
MP 7267.13 : 14 ;pozice rezervována (RSV)
MP 7267.14 : 15 ;blokovat pozici nad (LOCKED_ABOVE)
MP 7267.15 : 16 ;blokovat pozici pod (LOCKED_BELLOW)
MP 7267.16 : 17 ;blokovat pozici vlevo (LOCKED_LEFT)
MP 7267.17 : 18 ;blokovat pozici vpravo (LOCKED_RIGHT)