Sinumerik Simodrive 840d výměna baterie

Při alarmu  vybitá baterie(alarm  2100)je nutno baterii během šesti týdnů vyměnit.Baterie se nachází v spodní části NCU boxu viz obrázek.

Typ baterie objednací číslo: 6FC5247-0AA06-0AA0

Postup výměny:

1.Vypněte stroj.

2.Vytáhněte modul ventilátoru s baterií (viz obrázek),na spodní straně je západka vysuňte tuto západku nahoru a současně vytáhněte modul.

3.Vyměňte baterii,baterie musí být vyměněna během 15 minut,jinak dojde k vymazání dat!!!

4.Zasuňte modul zpět,zapněte stroj.

Životnost baterie je přibližně 3 roky.

Záložka pro permanentní odkaz.