Sinumerik Sinamics výměna baterie

3V lithiová baterie se nachází ve spodní části NCU v modulu s ventilátorem(viz obrázek).

Při výměně baterie postupujte následovně:

1. Opatrně zatlačte dvojitý modul ventilátor / baterie dozadu (stisknutím tlakového bodu) a
uvolněte modul z předního blokovacího zařízení (snap-in háky).
2. Nakloňte  modul dopředu pod úhlem a vytáhněte vodítko z plastu odpojení řídicí jednotky.
3. Vyjměte baterii nejdříve vyjmutím konektoru a vyjmutím baterie.
4. Připojte kabelový konektor nové baterie k příslušnému konektoru v duál modulu
ventilátor / akumulátor a vložte baterii.

5.Vložte modul zpět.

6.Elektrické připojení mezi dvojitým ventilátorem / bateriovým modulem a řídicí jednotkou je
automaticky nastavena.
POZOR
Aby nedošlo ke ztrátě dat, musí být během provozu provozní režim dvojitého ventilátoru / baterie nahrazen.
Při tomto postupu se ujistěte, že řídicí jednotka může být provozována pouze maximálně
1 minutu bez ventilátoru. Při překročení této doby se řídicí jednotka vypne.

Záložka pro permanentní odkaz.