Nastavení nulového(referenčního) bodu v ŘS Heidenhian

Změna nulového bodu u inkrementálního odměřování se provádí v MP parametru 960.Od původní hodnoty přičteme nebo odečteme hodnotu o kolik chceme nulový bod posunout,přepíšeme,ukončíme END.Osa ztratí referenci,provedeme opětovný nájezd do ref. bodu,přeměříme.