Nastavení nulového(referenčního) bodu v ŘS Heidenhian

Změna nulového bodu u inkrementálního odměřování se provádí v MP parametru 960.Od původní hodnoty přičteme nebo odečteme hodnotu o kolik chceme nulový bod posunout,přepíšeme,ukončíme END.Osa ztratí referenci,provedeme opětovný nájezd do ref. bodu,přeměříme….

Obsah je pouze pro uživatele s placeným přístupem.Zakupte si prémiové členství a získejte přístup ke všem článkům na webu.
Přihlásit se Koupit

Seznam M funkcí iTNC530

M-funkce

M00

M01
M02

STOP provádění programu / STOP otáčení vřetena / VYPNUTÍ chlazení
Volitelný STOP provádění programu
STOP provádění programu / STOP vřetena / VYP chladicí kapaliny / případně smazání indikace stavu (závisí na strojním parametru) / návrat do bloku 1

M03
M04
M05

START vřetena ve smyslu hodinových ručiček
START vřetena proti smyslu hodinových ručiček
STOP otáčení vřetena

M06

Výměna nástroje / STOP provádění programu (závisí na strojním parametru) / STOP otáčení vřetena

M08
M09

ZAP chladicí kapaliny
VYP chladicí kapaliny

M13

M14

START otáčení vřetena ve smyslu hodinových ručiček / ZAPNUTÍ chlazení
START vřetena proti smyslu hodinových ručiček / ZAP chladicí kapaliny

M30

Stejná funkce jako M02

M89

Volná dodatečná funkce nebo
vyvolání cyklu, modálně účinné (závisí na strojním parametru)

M90

Pouze v režimu s vlečnou odchylkou: konstantní dráhová rychlost na rozích

M99

Vyvolání cyklu po blocích

M91

M92

V polohovacím bloku: souřadnice se vztahují k nulovému bodu stroje
V polohovacím bloku: souřadnice se vztahují k poloze definované výrobcem stroje, např. k poloze pro výměnu nástroje

M94

Redukce indikace rotační osy na hodnotu pod 360 °

M97
M98

Obrábění malých úseků obrysu
Úplné obrobení otevřených obrysů

M101

M102

Automatická výměna nástroje za sesterský nástroj po uplynutí životnosti
Zrušení M101

M103

Redukce posuvu při zanořování na koeficient F (procentní hodnota)

M104

Opětná aktivace naposledy nastaveného vztažného bodu

M105
M106

Realizace obrábění s druhým kv-koeficientem
Provést obrábění s prvním kv-koeficientem

M107

M108

Potlačení chybového hlášení u sesterských nástrojů s přídavkem
Zrušení M107

M109

M110

M111

Konstantní pojezdová rychlost břitu nástroje (zvýšení a snížení posuvu)
Konstantní pojezdová rychlost břitu nástroje (pouze snížení posuvu)
Zrušení M109/M110

M114

M115

Autom. korekce geometrie stroje při obrábění s naklápěcími osami
Zrušení M114

M116
M117

Posuv u úhlových os v mm/min
Zrušení M116

M118

Proložení polohování s ručním kolečkem během provádění programu

M120

Dopředný výpočet obrysu s korekcí rádiusu (LOOK AHEAD)

M124

Při zpracovávání nekorigovaných přímkových bloků nebrat body v úvahu

M126
M127

Pojíždění rotačních os nejkratší cestou
Zrušení M126

M128

M129

Zachování polohy hrotu nástroje při polohování naklápěcích os (TCPM)
Zrušení M128

M130

V polohovacím bloku: body se vztahují k nenaklopenému souřadnému systému

M134

M135

Přesné zastavení na netangenciálních přechodech obrysu při polohování s rotačními osami
Zrušení M134

M136
M137

Posuv F v milimetrech na otáčku vřetena
Zrušení M136

M138

Výběr naklápěcích os

M142

Smazání modálních programových informací

M143

Smazání základního natočení

M144

M145

Zohlednění kinematiky stroje v polohách AKTUÁLNÍ/CÍLOVÁ na konci bloku
Zrušení M114

M150

Potlačení hlášení koncového vypínače

M200

M201
M202
M203

M204

Řezání laserem: přímý výstup programovaného napětí
Řezání laserem: výstup napětí jako funkce dráhy
Řezání laserem: výstup napětí jako funkce rychlosti
Řezání laserem: výstup napětí jako funkce času (rampa)
Řezání laserem: výstup napětí jako funkce času (impulz)

Zálohování dat pomocí TNC Remo (Heidenhain)

  ZÁLOHOVÁNÍ DAT POMOCÍ TNCremoNT (1     Spusťte TNCremo a připojte se ke stroji . (2     Klikněte na Nástroje→Záloha/Obnova   (3  Po otevření okna TNCbackup, klikněte na Soubor→Zobrazit seznam souborů→Všechny soubory TNC (5 Zadejte číslo klíče 807667     (6     Zvolte soubory, které mají být zazálohovány. Klikněte na…

Obsah je pouze pro uživatele s placeným přístupem.Zakupte si prémiové členství a získejte přístup ke všem článkům na webu.
Přihlásit se Koupit

Nastavení sondy TT130-Heidenhain TNC530

Nastavení sondy TT130-Heidenhain TNC530 Sonda TT130 pro měření nástroje   MP 6500    : %000000001100001 MP 6502    : 0 ;————————————————————– ;MP6505 Probing direction for tool measurement ;Input: ;0 = Positive probing direction of the angle reference axis (0? ;1 = Positive probing direction in the 90?axis ;2 = Negative probing direction…

Obsah je pouze pro uživatele s placeným přístupem.Zakupte si prémiové členství a získejte přístup ke všem článkům na webu.
Přihlásit se Koupit

Instalace a nastavení programovaci stanice TNC640

Instalace a nastavení programovaci stanice TNC640 1.Instalační soubor můžete stáhnout zde (pc software-programming station) 2.Vytvořte si adresář do kterého extrahujete stažený soubor. 3.Otevřete adresář 340594_002_SP4-(dle stažené verze) 4.Spusťte setup.exe 5.Vyberte jazyk instalace angličtina nebo němčina. 6.Zvolte další,souhlasím s lic.podmínkami,install,následně finiš a restartujte počítač. 7.Spusťte TNC640 programming station. 8.Nutno nastavit rozlišení obrazovky….

Obsah je pouze pro uživatele s placeným přístupem.Zakupte si prémiové členství a získejte přístup ke všem článkům na webu.
Přihlásit se Koupit

Výměna baterie iTNC530

Výměna baterie iTNC530 Před výměnou baterie proveďte zálohu dat !!!! Typ baterie lithium CR 2450 N(Renata),Id.315 878-01. Baterie se nachází v zadní části za HDD(viz obr.) v MC422(B). Pozor riziko pro obsluhu! K výměně záložní baterie vypněte stroj a TNC! Záložní baterii smí vyměnit pouze školená osoba!…

Obsah je pouze pro uživatele s placeným přístupem.Zakupte si prémiové členství a získejte přístup ke všem článkům na webu.
Přihlásit se Koupit

Nastavení referenčního bodu u absolutního odměřování Sinumerik 840D.

Nastavení referenčního bodu u absolutního odměřování Sinumerik 840D.   Pro zreferování osy s absolutním odměřováním je třeba nastavit: – osová data-parametr 34210 do 1 – do parametru 34100 zapsat požadovanou hodnotu polohy osy – navolit režim reference – navolit osu, kterou chceme zreferovat –  stisknout směrové tlačítko +   Stisknutím směrového…

Obsah je pouze pro uživatele s placeným přístupem.Zakupte si prémiové členství a získejte přístup ke všem článkům na webu.
Přihlásit se Koupit

Přepnutí na nepřímé odměřování Heidenhain iTNC 530

Přepnutí na nepřímé odměřování Heidenhain TNC 530   Parametr Popis Změna pro nepřímé odměřování MP 110.x Vstup odměřování 0 MP 210 Směr počítání V případě chyb polohování po deaktivaci odměřování změnit příslušný bit MP 331.x Vzdálenost Převzít hodnotu z MP1054.x, popř. MP2020.x Pokud je tam vzorec, musíme jej vypočítat MP 332.x…

Obsah je pouze pro uživatele s placeným přístupem.Zakupte si prémiové členství a získejte přístup ke všem článkům na webu.
Přihlásit se Koupit

Nastavení sondy v Heidenhain TNC640

1.Nutno definovat sondu v TCH probe (dotyková sonda),TCH probe table- zde zadát typ sondy (TS120),posuv pro měření,rychloposuv. 2.V tabulce nástrojů nutno definovat číslo nástroje,typ nástroje kolonka TYPE-zadat TCHP (dodyková sonda) a v kolonce TP NO (počet dotykových sond) nutno zadat počet sond (1)….

Obsah je pouze pro uživatele s placeným přístupem.Zakupte si prémiové členství a získejte přístup ke všem článkům na webu.
Přihlásit se Koupit