Přepnutí na nepřímé odměřování Heidenhain iTNC 530

Přepnutí na nepřímé odměřování Heidenhain TNC 530   Parametr Popis Změna pro nepřímé odměřování MP 110.x Vstup odměřování 0 MP 210 Směr počítání V případě chyb polohování po deaktivaci odměřování změnit příslušný bit MP 331.x Vzdálenost Převzít hodnotu z MP1054.x, popř. MP2020.x Pokud je tam vzorec, musíme jej vypočítat MP 332.x…

Obsah je pouze pro uživatele s placeným přístupem.Zakupte si prémiové členství a získejte přístup ke všem článkům na webu.
Přihlásit se Koupit
Záložka pro permanentní odkaz.