Přepnutí na nepřímé odměřování Heidenhain iTNC 530

Přepnutí na nepřímé odměřování Heidenhain TNC 530

 

Parametr Popis Změna pro nepřímé odměřování
MP 110.x Vstup odměřování 0
MP 210 Směr počítání V případě chyb polohování po deaktivaci odměřování změnit příslušný bit
MP 331.x Vzdálenost Převzít hodnotu z MP1054.x, popř. MP2020.x

Pokud je tam vzorec, musíme jej vypočítat

MP 332.x Počet impulsů 2048 (někdy má motorové odměřování jiný počet impulsů, pak je potřeba převzít hodnotu z motorové tabulky)
MP 1340.x Pořadí nájezdu do referencí 0
MP 1350.x Způsob nájezdu do referencí 1