Nastavení referenčního bodu u absolutního odměřování Sinumerik 840D.

Nastavení referenčního bodu u absolutního odměřování Sinumerik 840D.

 

Pro zreferování osy s absolutním odměřováním je třeba nastavit:

– osová data-parametr 34210 do 1

– do parametru 34100 zapsat požadovanou hodnotu polohy osy

– navolit režim reference

– navolit osu, kterou chceme zreferovat

–  stisknout směrové tlačítko +

 

Stisknutím směrového tlačítka + se osa zreferuje, parametr 34210 se automaticky přepíše do 2(číslo 2 znamená,že je osa zreferovaná) a přepíše se referenční poloha osy z parametru 34100.(Chceme-li například mít polohu osy 200 do parametru 34100 napíšeme hodnotu 200).