Výměna baterie iTNC530

Výměna baterie iTNC530

Před výměnou baterie proveďte zálohu dat !!!!

Typ baterie lithium CR 2450 N(Renata),Id.315 878-01.

Baterie se nachází v zadní části za HDD(viz obr.) v MC422(B).

Icon

Pozor riziko pro obsluhu!

K výměně záložní baterie vypněte stroj a TNC!

Záložní baterii smí vyměnit pouze školená osoba!