Seznam M funkcí iTNC530

M-funkce

M00

M01
M02

STOP provádění programu / STOP otáčení vřetena / VYPNUTÍ chlazení
Volitelný STOP provádění programu
STOP provádění programu / STOP vřetena / VYP chladicí kapaliny / případně smazání indikace stavu (závisí na strojním parametru) / návrat do bloku 1

M03
M04
M05

START vřetena ve smyslu hodinových ručiček
START vřetena proti smyslu hodinových ručiček
STOP otáčení vřetena

M06

Výměna nástroje / STOP provádění programu (závisí na strojním parametru) / STOP otáčení vřetena

M08
M09

ZAP chladicí kapaliny
VYP chladicí kapaliny

M13

M14

START otáčení vřetena ve smyslu hodinových ručiček / ZAPNUTÍ chlazení
START vřetena proti smyslu hodinových ručiček / ZAP chladicí kapaliny

M30

Stejná funkce jako M02

M89

Volná dodatečná funkce nebo
vyvolání cyklu, modálně účinné (závisí na strojním parametru)

M90

Pouze v režimu s vlečnou odchylkou: konstantní dráhová rychlost na rozích

M99

Vyvolání cyklu po blocích

M91

M92

V polohovacím bloku: souřadnice se vztahují k nulovému bodu stroje
V polohovacím bloku: souřadnice se vztahují k poloze definované výrobcem stroje, např. k poloze pro výměnu nástroje

M94

Redukce indikace rotační osy na hodnotu pod 360 °

M97
M98

Obrábění malých úseků obrysu
Úplné obrobení otevřených obrysů

M101

M102

Automatická výměna nástroje za sesterský nástroj po uplynutí životnosti
Zrušení M101

M103

Redukce posuvu při zanořování na koeficient F (procentní hodnota)

M104

Opětná aktivace naposledy nastaveného vztažného bodu

M105
M106

Realizace obrábění s druhým kv-koeficientem
Provést obrábění s prvním kv-koeficientem

M107

M108

Potlačení chybového hlášení u sesterských nástrojů s přídavkem
Zrušení M107

M109

M110

M111

Konstantní pojezdová rychlost břitu nástroje (zvýšení a snížení posuvu)
Konstantní pojezdová rychlost břitu nástroje (pouze snížení posuvu)
Zrušení M109/M110

M114

M115

Autom. korekce geometrie stroje při obrábění s naklápěcími osami
Zrušení M114

M116
M117

Posuv u úhlových os v mm/min
Zrušení M116

M118

Proložení polohování s ručním kolečkem během provádění programu

M120

Dopředný výpočet obrysu s korekcí rádiusu (LOOK AHEAD)

M124

Při zpracovávání nekorigovaných přímkových bloků nebrat body v úvahu

M126
M127

Pojíždění rotačních os nejkratší cestou
Zrušení M126

M128

M129

Zachování polohy hrotu nástroje při polohování naklápěcích os (TCPM)
Zrušení M128

M130

V polohovacím bloku: body se vztahují k nenaklopenému souřadnému systému

M134

M135

Přesné zastavení na netangenciálních přechodech obrysu při polohování s rotačními osami
Zrušení M134

M136
M137

Posuv F v milimetrech na otáčku vřetena
Zrušení M136

M138

Výběr naklápěcích os

M142

Smazání modálních programových informací

M143

Smazání základního natočení

M144

M145

Zohlednění kinematiky stroje v polohách AKTUÁLNÍ/CÍLOVÁ na konci bloku
Zrušení M114

M150

Potlačení hlášení koncového vypínače

M200

M201
M202
M203

M204

Řezání laserem: přímý výstup programovaného napětí
Řezání laserem: výstup napětí jako funkce dráhy
Řezání laserem: výstup napětí jako funkce rychlosti
Řezání laserem: výstup napětí jako funkce času (rampa)
Řezání laserem: výstup napětí jako funkce času (impulz)