Zálohování dat pomocí TNC Remo (Heidenhain)

  ZÁLOHOVÁNÍ DAT POMOCÍ TNCremoNT

(1     Spusťte TNCremo a připojte se ke stroji .

(2     Klikněte na Nástroje→Záloha/Obnova

 

(3  Po otevření okna TNCbackup, klikněte na Soubor→Zobrazit seznam souborů→Všechny soubory TNC

(5 Zadejte číslo klíče 807667

 

 

(6     Zvolte soubory, které mají být zazálohovány. Klikněte na Provést→Záložní soubory F8

 

 

(7     Vložte název zálohovaného souboru, např. aaaaaa

 

 

(8  

  OBNOVENÍ DAT

(1      Klikněte na Nástroje → Záloha/Obnova

(2      Po otevření okna TNCbackup, klikněte na Soubor → Otevřít…(Vyberte zálohu)

(3      Vyberte soubory které chcete obnovit.

(4      Klikněte Provést-Obnovit F9

 

POZNÁMKA:Když nějaký nový stroj použije k instalaci PLC obnovení, proveďte kompletně všechny kroky shora uvedené a resetujte nepřechodné záložky PLC a slova   v RAM vložením čísla 531210.